Loading... Please wait...

Newsletter


Confidentialitatea Datelor

   

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC EMPORIS NETWORKS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Confirmarea si finalizarea cu succes a comenzilor telefonice sau online plasate pe www.powerlaptop.ro

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru Confirmarea si finalizarea cu succes a comenzilor telefonice sau online plasate pe www.powerlaptop.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea finalizarii completarii comenzii.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: SC Urgent Curier SRL.

SC EMPORIS NETWORKS SRL  va folosi datele cu character personal colectate in procesul de comanda doar pentru comunicari cu cararcter commercial ce privesc produsele SC EMPORIS NETWORKS SRL si ale partenerilor directi.
Conform legii 677/2001 Comunicarile coemerciale vor fi insotite de un mijloc facil de dezabonare (link de dezabonare).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC EMPORIS NETWORKS SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

SC EMPORIS NETWORKS SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. …..